Vi försöker fortfarande dra vårt strå till stacken

Inför julen 2010 bestämde vi oss för att styra om byråns julhälsningar helt och hållet. Lösningen blev mikrolån – att låna ut 25 dollar/kund, som då var 90 stycken. Det innebar att 90 entreprenörer fick hjälp att köra igång en verksamhet som kan ge bra sysselsättning och försörjning för många familjer i Kenya, Equador, Costa Rica, Azerbadjan, Kambodja, Burkina Faso, Mali, Nepal osv.

Mikrolån genom Kiva har fungerat bra och återbetalningsfrekvensen är i det närmaste 100%. Alla återbetalade lån har vi erbjudit till nya entreprenörer, förutom att vi lagt till nya inför varje jul. Alla entreprenörerna kan du se här.

Nu har vi passerat 1900 mikrolån och det ökar stadigt. Organisationen vi använder oss av är alltså Kiva. Vi gjorde en film om hur det går till att ge ett lån. Bidra gärna du också!