Referensia #Identitet case image
Referensia #Identitet case image
Referensia #Identitet case image

Referensia

Identitet

Referensia kom till oss som ett nystartat företag med affärsidén att boosta privatpersoners CV:n. Så här beskriver dom sig själva. "Vi kan hjälpa dig att hitta rätt och ge dig referenser som styrker din profil. Genom intervjuer och personbedömning får du ett underlag som visar dina egenskaper och styrkor. Referensias Styrkeintyg blir en värdefull guide och referens för såväl tilltänkta arbetsgivare – som för dig själv”. Vårt uppdrag blev att hjälpa dom ta fram logotyp och grafisk identitet.

STRATEGI

Målet var att ta fram en tydlig och genuin grafisk identitet som speglar de tjänster Referensia levererar. Eftersom grundaren under många år samlat kunskap när han hjälpt företag med rekrytering och att utveckla sina organisationer, så valde vi att skapa en identitet som befäster deras erfarenhet och trovärdighet.

LÖSNING

En identitet som hämtar sitt uttryck från välrenommerade lärosäten där kunskap och kvalitet skapar möjligheter att nå de uppdrag du vill söka eller rekryteras till.

RESULTAT

Ord&Bild har gjort ett fantastiskt arbete. Det underlättar enormt mycket att jobba tillsammans med dem då de har erfarenhet att jobba med hela kedjan, från strategi till produktion”. –Bengt Libäck, CEO Referensia