Lärarförbundet#Genom hela livet case image
Lärarförbundet#Genom hela livet case image
Lärarförbundet#Genom hela livet case image

Lärarförbundet

Genom hela livet

Lärare lägger grunden för allas vår framtid genom att varje dag göra ett otroligt jobb med att inspirera, stötta och lära ut. Detta är något som ofta glöms bort i den mediala debatten som mest fokuserar på de problem som finns i skolan. För att nyansera och stärka bilden av läraryrket bestämde sig Lärarförbundet (Sveriges största fackförbund för lärare) för att gå ut i en bred kommunikationskampanj.

Strategi

Att påminna både allmänhet och beslutsfattare om vilket otroligt viktigt arbete lärare gör.

Lösning

En film med syfte att påminna om lärarnas viktiga roll i våra liv och i samhället i stort. Vi ville visa hur kunskapen de ger finns med oss genom hela livet och hur lärare gör skillnad, idag och i framtiden. Det långsiktiga målet är att stärka bilden av läraryrket. Det kortsiktiga målet var att öka stoltheten hos Lärarförbundets medlemmar. Filmen syntes på TV, bio och digitala plattformar.