Karlstad Airport #KSDarprt. case image
Karlstad Airport #KSDarprt. case image
Karlstad Airport #KSDarprt. case image
Karlstad Airport #KSDarprt. case image

Karlstad Airport

KSDarprt.

Hela flygbranschen har länge stått inför stora utmaningar. I och med det övertog Karlstads kommun driften av Karlstads flygplats från staten och Luftfartsverket. Bolagiseringen gav möjlighet till att anpassa utbudet efter de lokala önskemålen, bättre affärer, och förutsättningar för en snabbare beslutsprocess. Det underlättar i samarbeten med andra parter för att skapa en bredare produktportfölj, nya destinationer inom reguljärflyget, samt fler charterdestinationer. Sammantaget har det gett flygplatsen en viktig roll i mellansverige samt för boende i Norges sydöstra fylken – KSDarprt, en ”glocal” flygplats som är rustad att möta konkurrensen på allvar. Vårt första uppdrag för KSDarprt var att ta fram en ny grafisk identitet.

STRATEGI

Alla ska tycka om och vilja resa till och från Karlstad Airport, oavsett om du är affärsresenär eller privatperson. För att uppnå det målet var den avgörande delen i arbetet att utveckla en unik identitet som trots att det är en relativt liten flygplats tydligt visar att det är en seriös aktör på en global marknad.

LÖSNING

Förkortningar och reseterminologi har vi sedan länge vant oss vid. Så vi introducerade ett nytt namn och symbol i form av ett bokstavsmärke som tydligt signalerar resande, och som dessutom gav oss möjligheten att skapa ett nytt kommunikationskoncept med hjälp av den nya symbolen – KSDarprt.Världen

RESULTAT

”Vi var i ett skede där vi behövde en stark profil som hjälpte oss både lokalt och internationellt. Ord&Bild lyckades på ett lustfyllt sätt få ihop en identitet som bottnade och tog hänsyn till både vårt ursprung och den globala marknaden vi befinner oss på.” Säger Peter Landmark CEO Karlstad Airport.

 

karlstadairport.se