Karlstad.se #Lite gladare case image

Karlstad.se

Lite gladare

Karlstadskommun har löftet - lite gladare. Det ska genomsyra allt man gör och alla beslut man tar. Det är inte lätt så klart. Men ambitionen är glasklar. Och det tog vi fasta på när vi fick uppdraget att designa den nya webbplatsen.

Övergripande syfte

karlstad.se är till för karlstadborna

Övergripande effektmål

Effektmål 1: Enklare och snabbare att hitta information oavsett kunskap inom det område man söker
Effektmål 2: Öka och bjuda in till dialog och delaktighet som bidrar till kommunens utveckling och nöjdare kommuninvånare

Arbetet omfattade workshops och effektkartläggningar med alla förvaltningar. Utifrån det arbetades fram ett underlag som låg till grund för struktur och design. Webbplatsen är full responsive och utvecklad i episerver. Vår leverans var CSS och HTML. Back end levererades av Know-it.

Ett parallelt projekt med att skriva om alla texter genomfördes också. Över 10 000 sidor skrotades som aldrig besöktes.

Resultat

Webbplatsen har mottagits väl av Karlstadborna och det har blivit lättare att hitta och lättare att förstå. Karlstad.se blev utsedd till Sveriges bästa kommunala webbplats 2014.

Lisbeth
Lisbeth Malmström, Kommunikationsstrateg digitala kanaler på Karlstads kommun

Läs vår intervju med Lisbeth på Karlstads kommun från lanseringstillfället.

Hur känns det i dag?
– Lite trött men jag är jättenöjd, det känns fantastiskt. Sajten har tagits emot väldigt bra och egentligen har vi inte fått några negativa kommentarer. Visst kommer det synpunkter men det ska det ju göra, vi vill ju att karlstadsborna ska känna sig delaktiga i vårt arbete.

Hur tycker du att det blev, då?
– Jag tycker det blev väldigt bra, och är stolt och glad att vi fick med så pass mycket av det vi ville, även om allt inte är på plats än.

Den förra webbplatsen lanserades 2008 och den stora anledningen till initiativet till den nya var att den inte var tillräckligt modern och inte kunde svara upp mot de krav som ställs på en kommuns webbplats.
Vår webbplats är vår viktigaste kanal ut till invånarna och därför är det viktigt att den är relevant och att det är lätt att hitta och lätt att förstå.
Det tillsammans med att man också ville öppna upp sig och vara mer tillgänglig för invånarna är de två stora målen som projektet hela tiden arbetat mot.
Resultaten av det är flera men för att nämna några så är sajten byggd i RWD (responsive web design) som enkelt förklarat innebär att det inte spelar någon roll om man surfar in med en mobiltelefon eller från sin dator, sajten känner av det och skalar om till rätt format. Ett annat är att det finns möjlighet att koppla på en kommentarsfunktion när det är relevant, och inte minst den omfattande Hitta och jämför servicen som låter besökaren jämföra exempelvis skolor, ett sätt att försöka tillgängliggöra så mycket som möjligt för invånarna.

Hur kommer det sig att ni valde Ord&Bild?
– Ni är en av de byråer vi har avtal med och vi trodde att ni skulle kunna göra ett riktigt bra jobb med vår nya webbplats. Så jag knallade helt enkelt bara upp till er och frågade om ni var intresserade. Att bara dyka upp oanmäld kan också vara ett bra test. Men då, i början, visste vi inte hur omfattande samarbetet skulle bli.

– Ni var med och gjorde ett stort jobb redan i effektkartläggningen med alla våra grupper och förvaltningar, inte minst med de som har underwebbar (gymnasieskolorna och karlstadsbuss.se).
Ord&Bild levererade grundkoncept och skisser utifrån effektkartläggningen och har hela tiden ansvarat för att varumärkets kärna inte glömts bort.

(varning för ledande fråga)

Hur tycker du att samarbetet fungerat?
– Vi har haft ett otroligt bra samarbete från första stund ända fram till i dag. Ni har verkligen tagit ansvar för projektet och även om vi brottats kring vissa sakfrågor har det hela tiden varit för projektets bästa. 
Ibland har det känts som jag haft en egen hotline direkt in till arbetsgruppen. Och det gäller hela arbetsgruppen, inte minst Peter (projektledare och vd) som verkligen varit tillgänglig dygnets alla timmar och det har varit viktigt för oss att känna det, han är trots allt ytterst ansvarig.

Eftersom Knowit är teknikleverantör (byggt i Episerver) bestämdes tidigt att Ord&Bild skulle leverera designen i html och css, något som Lisbeth menar varit lyckat.
– Det var jättebra, vi har hela tiden kunnat följa utvecklingen och snabbt kunna se hur det kommer bli i skarpt läge.

Att påstå att vi på Ord&Bild gillat att arbeta med det här projektet vore en underdrift, likaså att säga att vi gillat att jobba med Karlstads kommun, och inte minst Lisbeth. 
Vi är väldigt glada och nöjda med arbetet och hoppas att karlstadsborna blir det.

Sista ordet lämnar vi till Lisbeth:
– Jag vill tacka för gott samarbete men samtidigt passa på att tacka alla medarbetare på kommunen som gjort ett hästjobb för att nå dit vi nått i dag.

Och sajten, då?
– Den tycker jag är jävligt snygg och jag är väldigt nöjd med Hitta och jämför service.