Fotografiska#Entréstrumpor case image
Fotografiska#Entréstrumpor case image

Fotografiska

Entréstrumpor

Fotografiska besöks varje år av cirka 500 000 människor. I samband med fars dag 2019 ville man passa på att locka ännu fler besökare. Förhoppningen var att få fler människor att se ett besök på Fotografiska som en lämplig fars dags-present. Frågan var hur?

Strategi

Strumpor är sedan länge en av de absolut vanligaste fars dags-presenterna. Med detta i åtanke blev vår strategi att istället för att försöka förändra människors vanor dra nytta av dem.

Lösning

Lösningen blev att lansera entréstrumpor. Strumpor som inte bara gav den som bar dem varma fötter utan även fri entré på Fotografiska, på fars dag och resten av året. Strumporna lanserades via sociala medier och kunde köpas för 165 kronor i fotografiskas butik och webshop.