Fotografiska#Det ojämställda priset case image
Fotografiska#Det ojämställda priset case image

Fotografiska

Det ojämställda priset

Fotografiska museet har sedan starten 2010 engagerat sig i frågor som rör demokrati, rättvisa och jämställdhet. På den internationella kvinnodagen 2017 bestämde de sig för att uppmärksamma den svenska ojämställdheten mellan kvinnor och män.

Strategi

Det finns mycket i det svenska samhället som är ojämställt. En sak är våra löner. Strategin blev därför att kommunicera det faktum att män fortfarande tjänar mer än kvinnor och att löneskillnaden är hela 13%.

Lösning

För att uppmärksamma problemet bestämde vi oss för att visa vad löneklyftorna mellan könen faktiskt innebär. Lösningen blev att, på den internationella kvinnodagen, införa ett ojämställt entrépris. Ett entrépris som innebar att män fick betala 13% mer än kvinnor. Det ojämställda entrépriset kommunicerades via PR och ett osponsrat inlägg på Facebook.

Resultat

Efter 40 timmar:
– 4 100 delningar
– 3 600 kommentarer
– 24 500 reaktioner
– 0,7% av reaktionerna var negativa
– 1 313 648 människor nåddes av det osponsrade inlägget på Facebook
– 100+ redaktionella artiklar/inslag
– 18 400 000 i redaktionell räckvidd
– 2,8 miljoner i redaktionellt PR-värde
– 841 tweets om det ojämställda priset
– 3 974 696 människor nåddes på Twitter
– 7 anmälningar till diskrimineringsombudsmannen