Fotografiska#Bildvalet 2018 case image

Fotografiska

Bildvalet 2018

Fotografiskas vision är att inspirera till en mer medveten värld, och de bidrar bland annat till samhällsdebatten genom att ställa ut fotografi som skapar engagemang kring viktiga frågor. Att Valet 2018 var en sådan fråga håller nog de flesta med om. Men vad kunde de som Fotografiskt museum göra för att engagera människor och få dem att reflektera?

Strategi

Den politiska debatten består av mycket prat och slagord, och som väljare kan det vara svårt att höra vad partierna säger och vad som skiljer dem åt. Då det påstås att en bild säger mer än 1000 ord blev vår strategi att genom bilder, tydliggöra vad partierna faktiskt står för.

Lösning

Via en annons i Dagens Nyheter och Dagens Industri (och ett personligt brev) utmanade Fotografiska Sveriges åtta riksdagspartier att, inför valet, bidra med fem fotografier som visar vad deras politik går ut på. Alla partier utom ett (Sverigedemokraterna) uppfyllde de uppsatta bildkriterierna, och utställningen ”Bildvalet 2018” hade premiär 21 augusti och visades fram till valdagen.

Resultat

Utställningen blev en succé, den var välbesökt och fick ett stort genomslag i media. Fotografiska och utställningen uppmärksammades bland annat i TV4:s morgonsoffa, Kulturnyheterna i SVT och i Sveriges Radio. Dessutom i artiklar i ett stort antal dagstidningar, bland annat Expressen, SVD, GP och Sydsvenskan. När sedan Sverigedemokraternas bidrag refuserades ökade medieexponeringen ytterligare. Den mediala uppmärksamheten nådde 8 000 000+ och engagemanget i sociala medier var stort.

Press, Bildvalet