Fotografiska #Webbplats case image
Fotografiska #Webbplats case image
Fotografiska #Webbplats case image

Fotografiska

Webbplats

Vårt övergripande uppdrag för Fotografiska är att positionera dem som en samlingplats för världsfotografi. Webbplatsen huvudsakliga syfte är att informera om vad som är på gång på Fotografiska just nu. I uppdraget låg också att göra webbplatsen mer tillgänglig och minska bounceraten.

Strategi

Mobilen först och alltid lyfta det som är mest aktuellt just nu utifrån besökarens perspektiv.

Lösning

Responsive webbdesign som känns väldigt intiutiv. Att lyfta den mest aktuella utställningen samt vad som är på gång de närmaste dagarna.

Resultat

Ett tydligt mål var att minska bounce raten (har minskat med 15%). Nu när webbplatsen är responsive fullt ut och i kombination med att innehållet är mer relevant (uppdaterat) så ser vi att besöken ökar och att man snabbare hittar det man söker efter. De mobila besöken har ökat med 22%. Surfplattor står idag för 30% av besöken, vilket stämmer bra överens med hur vår målgrupp surfar idag. Webbplatsen är ett ständigt pågående projekt där vi tillsammans letar efter och genomför förbättringar.

Besök fotografiska.eu