Embracer#Identitet case image
Embracer#Identitet case image

Embracer

Identitet

Embracer Group AB (publ) är det nya namnet på THQ Nordic AB (publ), ett koncernbolag verksamt inom spelindustrin. Koncernbolaget börsnoterades 2016 och är i stark utveckling. Vid namnbytet bestod det av 3 operativa koncerner med bland annat 18 spelstudios och förläggare som tillsammans sysselsatte mer än 2800 anställda. Då en av de tre operativa koncernerna hade i princip samma namn som moderbolaget (THQ Nordic GmbH) uppstod lätt förvirring. Hösten 2019 skedde därför ett namnbyte på moderbolaget. Vårt uppdrag var att driva namnprocessen samt att utveckla och lansera bolagets nya identitet.

Strategi

Att via både namn och identitet tydliggöra bolagets affärsidé. En enkel men samtidigt svår affärsidé som bygger på att ständigt hitta fler fantastiska människor, bolag och idéer att omfamna och addera till koncernen. En annan viktig del var att bolaget, och dess grundare Lars Wingefors, alltid har trott på en kombination av långsiktighet och stor frihet för koncernens alla bolag. En del kallar det mänskligt. Andra kallar det smart.

Lösning

I samband med årsstämman den 17 september 2019 bytte THQ Nordic AB namn till Embracer Group AB. Den nya identiteten fick en varm färgskala och en nordiskt avskalad design. Förutom namnet innehåller den nya logotypen ett plus-tecken. Ett tecken som signalerar bolagets affärsidé och att Embracer Group är så mycket mer än bara ett moderbolag och de människor som arbetar där. Den nya identiteten lanserades bland annat via en ny webbplats, film, kontorsmaterial och sociala medier.

Embracer 2