Celebra Brands#Carl Gustaf 1867 case image

Celebra Brands

Carl Gustaf 1867

Carl Gustaf 1867 är resultatet av flera års planering och produktutveckling av Celebra Brands. Vårt uppdrag var att hjälpa dem att skapa ett varumärke och identitet med en stark historia.

Geväret Carl Gustaf m/1867 var inte bara ett banbrytande vapen för såväl militären som jägarna, utan även en viktig del i den industrirevolution det var med och drog igång. Det var för tiden ett under av smideskunskap och precision. Dess efterföljare är ännu idag jägarnas favorit och historien är fascinerande för fler än jägare och vapenentusiaster.

Strategi

Att genom armbandsuret Carl Gustaf 1867 berätta historien som dess föregångare stod för. Och därigenom lägga grunden för ett spännande varumärke.

Lösning

Ett vackert och högkvalitativt precisionsur, och ett stycke nordisk vapen- och industrihistoria som tillsammans skapar det nya varumärket. Klockans utformning hämtar tydligt sin inspiration från gevär Carl Gustaf m/1867, t ex borstad toppring vilket ger en matt känsla liknande gråhärdat järn. Typografin är baserad på 1800-talets ideal om klassisk design. De korslagda linjerna i urtavlan härstammar från tidiga versioner av gevärets stämpel. Denna stämpel var avsedd för att ange skjutställning och kornet/pilen markerar positionen kl. 12, för att snabbt kunna visa klockans rätta läge. Klockan är tillverkad i en begränsad upplaga om 300 exemplar av varje färgmodell som alla är unikt numrerade.